دسته‌بندی نشده

مفهوم RFID

مفهوم RFID

RFID مخفف Radio-Frequency Identification به مفهوم شناسایی فرکانس رادیویی می باشد. RFID سیستمی است که برای ردیابی اشیاء ، افراد یا حیوانات با استفاده از برچسب هایی که به امواج رادیویی پاسخ می دهند ، استفاده می شود. برچسب تگ های RFID مدارهای IC یکپارچه ای هستند که شامل یک آنتن کوچک می باشند. آنها معمولاً در اندازه كوچكی هستند كه به راحتی قابل مشاهده و توجه نیستند ، بنابراین می توانند در انواع بسیاری از اشیاء قرار بگیرند.

مانند برچسب های UPC ، از برچسب های RFID معمولاً برای شناسایی منحصر به فرد شیئی که به آن وصل شده اند استفاده می شود. اما بر خلاف برچسب های UPC ، برچسب های RFID نیازی به اسکن مستقیم با اسکنر لیزری ندارند. در عوض ، آنها می توانند با قرار دادن برچسب در محدوده فرستنده رادیویی RFID ، ضبط شوند. با این کار امکان اسکن سریع چندین مورد یا یافتن یک محصول خاص که در اطراف بسیاری از موارد دیگر قرار دارد را فراهم می سازد.

برچسب های RFID کاربردهای مختلفی دارند که در ذیل به برخی از این نمونه ها اشاره می کنیم:

 • برچسب های تجاری – این برچسب ها برای جلوگیری از سرقت از فروشگاه ها و خرده فروشی ها به لباس ، تجهیزات الکترونیک و سایر محصولات متصل می شوند. این برچسب ها معمولاً در محل پرداخت غیرفعال می شوند و برچسب هایی که غیرفعال نشده اند در نزدیکی خروجی فروشگاه صدای هشدار می دهند.
 • مدیریت انبارها – به محصولات موجود در انبارها ممکن است برچسب های RFID اختصاص داده شود تا بتوان راحت تر ورود و خروج اقلام را مانیتورینگ نمود. (سیستم های انبارداری مدرن امروزی طوری طراحی شده اند که با وارد و خارج شدن محصول از انبار ، سیستم انبارداری بصورت اتوماتیک بروز می شود.
 • چمدان هواپیما – برچسب های RFID ممکن است روی کیف و چمدان ها قرار داده شود تا بتوان به راحتی آنها را ردیابی نمود.
 • گذرگاه ها و عوارضی ها – گیرنده های E-ZPass و I-Pass ممکن است در اتومبیل ها قرار گیرند و به ماشین ها و کامیون ها این اجازه را می دهند بدون نیاز به توقف ، از غرفه های عوارض عبور کنند. این امر رانندگان را قادر می سازد به طور خودکار عوارض را پرداخت کنند.
 • کارتهای اعتباری – بعضی از کارتهای اعتباری دارای RFID داخلی می باشند و بنابراین می توان آنها را به جای “کشیدن” در نزدیکی دستگاه reader مخصوص قرار داد. دستگاه SpeedPass نمونه ای از دستگاه پرداخت از طریق RFID می باشد.
 • برچسب های حیوانات – برچسب های RFID را می توان دور گردن حیوانات خانگی قرار داد تا در صورت گم شدن بتوان حیوانات خانگی را پیدا کرد. برچسب ها همچنین ممکن است بر روی پرندگان و حیوانات دیگر قرار گیرند تا به آنها در اهداف تحقیق کمک کند.

موارد اشاره شده بالا فقط تعداد محدودی از کاربری های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) را شامل می شوند. بسیاری از برنامه های موجود و بالقوه دیگری نیز با استفاده از برچسب های RFID کار می کنند.

دسته‌بندی نشده

نحوه استفاده از پاوربانک برای اولین بار

نحوه استفاده از پاوربانک برای اولین بار

CHARGING A HTC DESIRE 816 SMARTPHONE WITH A XIAOMI 10000MAH USB POWER BANK

I know the first time I bought a power bank I was a little nervous about how to use it at first. They are simple devices, but the idea that I had a battery eight times the size of my phone in my hand made me second guess what to do. Using it for the first time and every time after that is super easy, but I understand why you’re here. I did the research about what to do then and here is what I could find and what I learned from experience. There are a few steps to take for the first time you bust out your power bank and they are:

 1. Read The User’s Manual
 2. First Charge
 3. Check Indicators
 4. Calculating Charging Times
 5. Maintain Power Bank
 6. Use Power Bank for First Time
 7. Enjoy Your Power Bank

These steps are very easy on their own, but I am going to go step by step on what to do so you understand completely. Once it’s all said and done you’ll be an expert in power banks. Hopefully this is of some help to you.

Read The User’s Manual

I always recommend you read the user’s manual before using any electronics device, let alone power banks. Power banks are very simple devices, but that doesn’t mean you should ignore the manufacturers when they are trying to tell you something. User’s manuals are there for your guidance and are specific to the device you purchased. I don’t know what you have or what you’re planning to buy, so I have to keep this discussion in general terms. For specific knowledge you should go to the user’s manual.

If you user’s manual says something that contradicts what I am telling you or has any additional steps before usage, then listen to them. They wrote whatever is in there for a reason, because they know it better than you or I do since they built the thing. Especially when they contradict me, you should always follow their advice over mine because they can get a lot more specific and they designed the thing you have.

What I am telling you goes for almost all power banks. This is really meant for normal run of the mill power banks and also battery case power banks. But this does not apply to large power banks nor solar power banks. You will have to read the user’s manual to know what to do when you first use your power bank.

First Charge

The first thing to do is take your charger and charge the power bank. I know that seems super obvious and you were wondering what to do before even that happened, but that is it, plug it in. If your power bank requires any assembly or requires you to pull out anything that stops it from charging at the moment (like a piece of plastic) then take care of those first, but really plugging it in is the first step to using a power bank.

The charging cable for the power bank should be included with it when you bought it, but it may need a wall charger to plug into the outlet. We will talk about what this wall charger does for you when calculating how long it will take to charge your power bank, but for now just plug it in. Most power banks use USB charging cables to recharge, just like your phone and other devices will use when they get charged by your power bank.

Check Indicators

For those of you who do not know, do NOT overcharge your power bank. It can lead to real damage to your power bank and, in some very unlikely event, explode. There are two ways for you to determine how long your power bank needs to be plugged in. The easiest is check the indicators from time to time. The indicators on your power bank tell you how much charge is in your power bank, usually through four lights. Those lights correspond to four settings of charge:

 • 1 light = 25% charged
 • 2 lights = 50% charged
 • 3 lights = 75% charged
 • 4 lights = 95% charged

The reason power banks do not give 100% charge to their batteries is for safety reasons. You do not want to overcharge your power bank as I already mentioned. So, indicating that the power bank is full when really it is slightly below full power is a way of maintaining a factor of safety. Some venders or manufacturers will send you their power bank either fully charged or partially charged. Because of this you should check the indicators now to see how much charge there is. If it is full, then unplug your power bank and you can move on to the next step.

If you found that the last light is not on then you should keep it plugged in until it is full. Keep checking until you find that your power bank is full.

Calculating Charging Times

That was the first way, the second way is to calculate how long it will take to charge. This is simple and you can do it with the calculator on your phone. You don’t have to do this though. If you buy a power bank that has automatic overcharge cutoffs, then your power bank will stop itself from overcharging. It will detect when its battery is full and stop the flow of more electricity from occurring. That being said, it can still be useful to know how long it takes for your power bank to charge even if your power bank will stop itself from overcharging. Here is the equation to calculate how long it will take to charge your power bank from zero power:

Charging Time (hours) = Charging Capacity (mAh) / Charging Rate (mA)

Each of these three variables means something:

 • Charging Time is the time it takes to charge your power bank in hours
 • Charging Capacity is the size of your battery, or how much electricity it can hold
 • Charging Rate is the amount of energy being sent to your power bank from the outlet in the wall

Each of these has a typical number. We are going to calculate the charging time so we won’t know that one. The charging capacity is something that you need to find from the user’s manual or the vender that sold the power bank to you (like amazon). This number should have the letters ‘mAh’ after it. Some power banks have 5000 mAh while others have up to 20000 mAh or more. You should try to find that number. The last number you need to get is the charging rate. This is an easy number, if you are using a normal wall charger then that number will be 1000 mA. If you use a smart wall charger then your number could be 2100 mA or even as high as 4800 mA. That you need to look for in the user’s manual or online for the specific wall charger you have. But if you have a normal one, like the one from Apple, then that will be 1000 mA (which is equal to 1 Amp).

Now that you have the two numbers, take the charge capacity and divide it by the charge rate. And presto, you have the number of hours it will take to charge your power bank. Don’t be surprised if that number is pretty high. Some power banks can take ten or more hours to charge through a normal wall charger. Here is an example:

If you have a power bank with 20000 mAh of charge capacity and you charge it with a normal 1000 mA wall charger then,

Charging Time (hours) = 20000 mAh / 1000 mA = 20 hours

For 5000 mAh of charge capacity it will take:

Charging Time (hours) = 5000 mAh / 1000 mA = 5 hours

That is a very long time. If you want to charge your power bank a lot faster than that then you should think about getting a smart charger that can supply up to 4800 mA of current. This can be more dangerous for your devices since it is sending a lot of current through at once, just be careful and don’t use anything that is not rated for this current to be plugged in. But if you do that look at the results:

Charging Time (hours) = 20000 mAh / 4800 mA = 4 hours & 10 minutes

That’s a heck of a decrease in charging times. Just be careful with what you charge with. Don’t use any knock off brands to charge your power bank because if they send way too much current through it can damage your power bank forever. Knowing how much time it takes for your power bank to charge is essential in knowing when you can use it and when you need to charge it.

Maintain Power Bank

While your power bank is charging, here is a lesson for all power bank users to learn. Maintain your power bank. You might think just because you spent $30 on your power bank that it doesn’t need maintenance, or it should be fine on its own. Well that’s not entirely true. Like all electronic devices, you need to make sure your power bank isn’t being misused or neglected. By letting the power bank degrade over time you will notice that the battery lifespan will decrease rapidly. All electronic devices do this, but it is important that you maintain and use your power bank wisely and correctly.

I wrote an article about how to improve your power bank, so it can have the longest life it possible can. You can read about it here. Maintaining your power bank will ensure it never gets overly damaged or breaks prematurely on you.

Use Power Bank for the First Time

Now that all four lights are on in your power bank and you have a full charge it is time to use it. You can unplug it from charging of course, but now you can plug your phone into the power bank. There should be at least one USB port for discharging electricity, but you may have multiple outlets. Choose anyone, but typically you want to use a port that has 1 Amp for phones and 2 Amps for things like tablets. You can charge your phone with 2 Amps, but it can be a bit fast for some phones to handle and could decrease the battery of your phone over time. But doing it here and there won’t hurt it one bit.

You can use your power bank for all sorts of devices. Laptops are a device that require 12 Volts to be powered, where normal power banks can only deliver 5 Volts. That being said there are power banks made for laptops specifically that can also charge phones and other devices. But these typically are not as portable and may not fit our normal perception of a power bank. But check them out if you are interested.

Other than these exceptions, all you need to do is get your phone’s USB charging cable and connect it to the power bank like you do with your wall charger and outlet. Manufacturers recommend you use the USB cable provided by the company that makes your phone. I also recommend you use a short USB cable for power saving purposes. But whatever cable you have currently will be just fine to test and see how your power bank is working.

If your power bank is not working, then it probably is the result of one of two things:

 1. You didn’t charge it long enough
 2. You have a faulty power bank

Realize that your power bank might take a really long time to charge from an empty battery. If you are still confused about what is going on reread your user’s manual for any clues as to what happened. And if that doesn’t help then you should contact the manufacturer or the seller to determine what to do next. More often than not if this is happening to you it has happened to someone else, look up your specific power bank make and model and you should see if there is a group of people who have gone through what you are currently going through.

Enjoy Your Power Bank

Now that you have charged your first device you can go out into the world and use your power bank anywhere. There are a few things you should know.

 1. Try not to leave your power bank battery too low (recharge it once it hits 20%)
 2. If you leave your power bank for a long time charge it to around 50%
 3. Keep your power bank in a cool environment

These are just things you should know going forward since they have an impact on your use of the device and could cause the battery to decline more rapidly over time. I have written a lot about power banks and if you would like to know more, please feel free to search around this website for any questions you might have.

Now that you have mastered the steps of using a power bank, you can help your friends and family keep their phones and devices charged throughout their days. Perhaps you might be thinking of purchasing a power bank for the family or your group of friends. Those are all good ideas and the process is all the same for those power banks, unless the user’s manual states otherwise. Using power banks really does open up your world, now you will be able to experience that first hand in the days and week to come.

Conclusion

Power banks are simple and powerful devices. They let you charge your devices anywhere you want. But when you’re starting out using one you might be a little lost about how to start using it. That is why I have written this article, to help you know the steps. They are:

 1. Read User’s Manual
 2. First Charge
 3. Check Indicators
 4. Calculating Charging Times
 5. Maintain Power Bank
 6. Use Power Bank for First Time
 7. Enjoy Your Power Bank

They should be easy enough and going forward all you need to do is recharge your power bank when the battery gets too low and then you can plug your devices in whenever you want to. I hope I have been of some help to you and good luck.

دسته‌بندی نشده

کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد

کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد
کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد

ویژگی کفش مناسب چیست؟ آیا هر کفشی را در هر مکان میتوان استفاده کرد؟ برای خرید کفش مناسب باید مشخصات آن را بدانیم مثلا ویژگی های کفش طبی یامشخصات کفش پیاده روی و همینطور کفش ورزشی. پس باید با توجه به استاندارد های کفش بتوانیم یک کفش مردانه خوب یا زنانه انتخاب کنیم.

چه کفشی برای پوشیدن مناسب است؟

کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد

کفش استاندارد کدام است؟

دقت در انتخاب کفش و توجه به رعایت اصول استاندارد در تولید آن یکی از ضروری ترین نیازها برای حفظ سلامت افراد است.

اغلب مردم در انتخاب کفش به زیبایی و رنگ و طرح آن دقت می کنند نه به استاندارد بودن آن و این مسأله باعث به خطر افتادن سلامتی افراد در دراز مدت می شود.

انتخاب کفش در وهله اول باید براساس نوع استفاده ای که از آن می شود، صورت گیرد و همان طور که زمستان کفش مخصوص خودش را می خواهد، تابستان نیز کفش مخصوص همین فصل را می خواهد.

کفش استاندارد چه نوع کفشی است:

«محمد تقی حلی ساز» متخصص طب توان بخشی و عضو هیات علمی دانشگاه درباره معیارهای استاندارد در تولید کفش می گوید: یک کفش استاندارد سه مشخصه بارز دارد:

جنس خوب، پاشنه استاندارد و قالب و پنجه استاندارد

رویه کفش:

رویه بیشتر کفش های موجود در بازار از دو جنس مختلف ساخته شده یا رویه ای از چرم طبیعی دارند یا از پلاستیک و یا چرم مصنوعی تهیه می شوند.

به تازگی هم بعضی از تولیدکنندگان، روی کفش ها اسپری بوی مصنوعی چرم می افشانند و خریداران را در انتخاب محصول با مشکل رو به رو می کنند.

دکتر حلی ساز با تاکید بر بهتر بودن رویه چرم طبیعی می گوید: چرم طبیعی، به علت دارا بودن منافذ طبیعی در بافتش، امکان تبادل هوا میان بیرون و داخل کفش را فراهم آورده و باعث تنفس پا می شود.

به همین دلیل ساده، بهترین رویه برای کفش همان رویه چرم طبیعی است، رویه مصنوعی به علت تبادل نکردن هوا باعث بوی بد پا و عرق کردن بیش از حد می شود.

زیره کفش:

زیره کفش های موجود در بازار دو نوع است:

-1 زیره(PU)   پی یو

-2 زیره (PVC)  پی وی سی

زیره های PU سبک تر، راحت تر و در برابر سایش مقاوم تر بوده و دوام آنها بیشتر است.

ظاهر این زیره ها تو پر بوده و در حالت خم کردن انعطاف بیشتری دارند.

به هنگام خرید کفش باید به این نکته نیز دقت کرد که کف زیره نباید صاف باشد بلکه باید آج دار باشد تا از لیزخوردن جلوگیری کند.

پنجه کفش:

کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد

توجه به استانداردهای پنجه کفش هم در انتخاب آن بسیار مهم است.

دکتر حلی ساز در این باره می گوید: از نظر قالب بندی، فضای پنجه کفش باید طوری باشد که به انگشت های پا فشار وارد نکند.

کفش هایی که پنجه آنها تیز است باعث می شوند انگشت های پا روی هم بیفتند.

این کفش ها، انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و آنها را بد­ فرم می کنند.

این مسأله در خانم ها شایع تر است به طوری که انحراف شست پا در خانم ها 9 برابر آقایان است.

جلوی کفش باید به گونه ای باشد که پنجه های پا از هم باز بشود.

تنه کفش:

تنه کفش که در واقع چارچوب روی کفش است و دور پا را در بر می گیرد، به راحتی در برابر فشارهای وارده مقاومت کند و شرایط آناتومیکی پا را حفظ کند.

علاوه بر فاکتورهای استاندارد مربوط به جنس و ساختمان کفش، فاکتورهای دیگری نیز به هنگام خرید کفش به همان اندازه اهمیت دارند.

پنج توصیه برای خرید کفش مناسب :

-1 خرید کفش باید بعدازظهر باشد، زیرا به طور طبیعی پای افراد صبح ها حدود نیم سایز کوچک تر از بعدازظهرهاست و دلیل آن نیز این است که پاها بعدازظهر متورم تر شده و به طبع آن سایزشان بزرگتر می شود.

-2 دقت در سایز کفش:

اول اینکه در انتخاب کفش حتماً باید آن را پوشید و اتکا به نمره های درج شده روی آن برای اطمینان از اندازه بودن آن کافی نیست.

دوم اینکه باید به این نکته توجه کرد که اندازه ی پای افراد با افزایش سن، کم و زیاد شدن وزن و حتی بارداری تغییر می کند لذا ملاک قرار دادن سایزهای قبلی در انتخاب آن کار صحیحی نیست.

-3 در هنگام خرید، پوشیدن هر دو لنگه کفش ضروری است، در بیشتر افراد سایز یکی از پاها، بزرگتر از دیگری است لذا ین افراد لازم است که در انتخاب کفش، پای بزرگتر را ملاک قرار دهند، نه پای کوچکتر را.

-4 راه رفتن با کفش در همان زمان خرید بسیار مهم است و اگر کفش بند دارد باید بندهای آن را بست و با آن چند قدم راه رفت.

-5 کفش مناسب کفشی است که انگشت شست پا به راحتی در آن حرکت کند و بین انگشت شست و لبه جلوی کفش، حدود نیم تا یک سانتی متر فاصله وجود داشته باشد.

کفش های پاشنه دار:

کفش مناسب چه ویژگی هایی دارد

یکی دیگر از نکات بسیار مهم در انتخاب کفش، پاشنه دار بودن آن است که البته در خانم ها مصداق بیشتری دارد. دکتر حلی ساز در این باره می گوید: کفش های «پاشنه تخت» چون حالت ضربه گیری در پاشنه ندارد، هنگام راه رفتن باعث درد پاشنه می شوند.

پس پاشنه باید وجود داشته باشد اما کفش های پاشنه بلند هم به طریق دیگری سبب آزار و درد پا می شوند.

دکتر حلی ساز می گوید زنان 10 برابر مردان بیشتر از درد پا شکایت دارند و دلیل آن نیز پوشیدن کفش هایی با پاشنه بسیار بلند با پنجه تیز است که به انگشتان پا فشار می آورند.

وی به خانم ها توصیه کرد که کفشی که پاشنه اش بلندتر از 3 سانتی متر باشد نپوشند زیرا هر چه پاشنه کفش بلندتر باشد فشار وارده بر کف پا بیشتر می شود که این فشار به جلوی پا و در نهایت به پنجه ها منتقل شده و باعث آسیب رسیدن به انگشتان می شود.

راهنمای انتخاب کفش مناسب

وی با اشاره به عوارض پوشیدن کفش های پاشنه بلند و غیر استاندارد گفت: عوارضی مانند انحراف انگشت شست پا، میخچه، تاول و خمیدگی انگشتان، دردهای مزمن کمر، دردهای مفاصل و زانو و پاشنه و خستگی های زودرس، پیامد مستقیم استفاده از چنین کفش هایی است.

با آغاز فصل تابستان و گرم تر شدن هوا کفش های موسوم به کفش های تابستانی یا صندل وارد بازار می شود که دکتر حلی ساز درباره پوشیدن صندل می گوید نکته مهم این است که پا به هنگام حرکت باید در یک حالت ثابت بماند. در کفش هایی که پشت باز هستند هنگام حرکت، یک انرژی صرف بیرون نیفتادن آنها از پا می شود و این کفش ها باعث خستگی بی مورد می شود.

لذا توصیه می شود که اگر قصد پیاده روی های طولانی تر از 20دقیقه را دارید به هیچ وجه صندل نپوشید.